De meerwaarde van precisielandbouw in fruitboomgaarden? Meer en beter fruit verkrijgen, dat is het einddoel van 'Intelligenter Fruit Telen'.

Precisie, de toekomst van de fruitteelt!

We gebruiken detectietechnologieën zoals drones, satellieten en bodemscanners en evalueren zo:

  • de bodemkwaliteit
  • de vegetatieve en generatieve groei van de fruitbomen

De verzamelde informatie zal toelaten de prestaties van bestaande methodologieën te evalueren en waar nodig nieuwe methoden te ontwikkelen.

In een tweede fase zal deze informatie worden gebruikt om het beheer van de boomgaard te sturen, met als doel de productie in zowel kwantiteit als kwaliteit te verbeteren.

Daarnaast zal een kosten-batenanalyse worden opgesteld om de toegevoegde waarde van de informatie voor de fruittelers te evalueren. We zullen een dashboard ontwikkelen om fruittelers en -adviseurs in staat te stellen hun perceelinformatie te raadplegen en plaats-specifieke beheersbeslissingen te nemen. De hoofdlijnen en functionaliteiten van het dashboard worden bepaald in nauwe samenwerking met de fruittelers en adviseurs.

Dit project is een gezamenlijke inspanning van PcFruit, ZLTO, Boomkwekerij Fleuren, CrossRoad Communications en VITO Remote Sensing. Het project 'Intelligenter Fruit Telen' wordt gefinancierd door 'Interreg Vlaanderen-Nederland'.

Lees meer op de projectwebsite: www.pcfruit.be/intelligenterfruittelen