Om samen overmorgen te ontdekken zijn partnerships tussen onderzoeksinstellingen, commerciële bedrijven en de overheid nodig. Zo worden klimaatdoelstellingen realiseerbaar. VITO vormt hierbij de vernieuwende kracht door inhoudelijke kennis, innovatieve processen en businessmodellen te bieden.

Hoe zorgen we ervoor dat Europa ook tegen 2050 nog voldoende grondstoffen heeft om de competitiviteit van zijn industrie te verzekeren? In het Europese HORIZON 2020-project VERAM slaan vijf Europese technologieplatforms de handen in elkaar om een toekomstvisie uit te werken.

Welke grondstof kan evenveel energie opslaan als kobalt en nikkel in lithium-ionbatterijen maar is minder vervuilend en meer beschikbaar? Zwavel is een sterke kandidaat, zo blijkt uit prototypes van lithium-zwavelbatterijen. De komende jaren zoeken VITO en haar partners uit of een duurzame en competitieve batterij op basis van zwavel binnen handbereik ligt.

Om de klimaatdoelstellingen te halen moet de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer omlaag. Dat kan onder meer door CO2 uit de lucht te halen en te gebruiken als grondstof voor de productie van nuttige chemicaliën, bioplastics enzovoort.

Het Smart Cities Information System (SCIS) richt zich tot steden, bedrijven, kennisinstellingen, projectontwikkelaars en burgerorganisaties die aan duurzame ‘smart cities’ werken. Het platform verzamelt leerrijke voorbeelden, verwerkt de resultaten tot kennis en biedt inspirerende verhalen.

Het MAT4BAT-project van VITO/EnergyVille ging na hoe elektrische batterijen verouderen. De onderzoekers wilden de levensduur van de batterijen gevoelig verhogen zonder aan prestatievermogen in te boeten. De materialen die daarbij gebruikt werden, moesten economisch rendabel en technologisch haalbaar zijn. Tot slot wilden de onderzoekers ook de Europese batterijproductiecapaciteit verbeteren.