BioRECO2VER: bioconversie van broeikasgas CO2 in chemicaliën

Humane biomonitoring om blootstelling Europese bevolking aan chemische stoffen te beoordelen

VITO leidt samen met de OVAM het Europees Thematisch Centrum voor Afval en Materialen in een Groene Economie

ESTMAP MAAKT PLANNING EN BESLUITVORMING OVER ENERGIEOPSLAG IN EUROPA MAKKELIJKER

Samenwerken voor een circulaire economie