In het Europese Horizon 2020-project BioRECO2VER zet een internationaal consortium een belangrijke stap om de commerciële haalbaarheid te vergroten van de bioconversie van CO2. Het vier jaar durende project, gecoördineerd door VITO, is gelanceerd in januari 2018 en zal zich focussen op het verfijnen van biotechnologische processen die CO2 uit industriële puntbronnen omzetten in waardevolle platformchemicaliën zoals lactaat en isobuteen.

Mensen worden in hun dagelijkse leven, thuis en op het werk, blootgesteld aan een complexe combinatie van chemische stoffen via het milieu, consumentenartikelen, voedsel en drinkwater.

Het Europees Milieuagentschap lanceerde in 2013 een oproep voor het opzetten van het Europees Thematisch Centrum voor Afval en Materialen in een Groene Economie. Dat centrum zal hen voor de periode 2014-2018 bijstaan in de omslag van afval- naar materialenbeleid.

Naarmate Europa meer duurzame energie produceert, groeit de vraag naar energieopslag. Ook op een windstille winteravond willen mensen koken en douchen. Maar hoeveel opslag is er nodig? En bewaren we energie centraal of verspreid? ESTMAP brengt de mogelijkheden en uitdagingen van energieopslag in Europa in kaart.

Wie op zoek is naar een bepaalde onderzoeksinstallatie voor de voorbehandeling of fysische scheiding van afval, kan daarvoor terecht bij Preflex. Die databank verzamelt gegevens van verschillende Europese onderzoeksinstellingen. Ze maakt ook deel uit van de EIT KIC Raw Materials, die op die manier apparatuur en kennis rond grondstoffenefficiëntie en circulaire economie wil ontsluiten.