Van 23 oktober tot 19 november 2017 is de luchtkwaliteit langs vier trajecten in Mechelen gemeten door Meet Mee Mechelen. 24 enthousiaste fietsers hebben langs elk traject gedurende twee weken de roetconcentraties gemeten aan de hand van mobiele sensoren tijdens de ochtendspits en avondspits.

Meten is weten

Meet Mee Mechelen’ is een initiatief van verschillende partners waaronder Stad Mechelen, Fietsersbond, Natuurpunt, Leefmilieugroep Mechelen-Zuid, Thuis in Nekkerspoel, Technopolis en VITO, waarbij vrijwilligers met de fiets de luchtkwaliteit op een aantal trajecten in de stad meten. De data die de fietsers verzamelden werpt een eerste blik op de roetconcentraties langs zowel een aantal belangrijke assen als verkeersluwe plekken tijdens de spits.

Wetenschappelijk onderzoek heeft de impact van luchtkwaliteit op onze gezondheid reeds lang aangetoond. Hoewel de luchtkwaliteit in Vlaanderen er de laatste jaren op vooruit is gegaan, is er toch nog veel werk aan de winkel. De aanwezigheid van fijn stof blijft een gezondheidsrisico, die niet enkel de voetgangers en fietsers treft. Onderzoek leert dat de luchtkwaliteit in de wagen vaak slechter is dan daarbuiten: de vervuiling blijft er hangen en kan niet meer weg. 

Meerdere parameters beïnvloeden de luchtkwaliteit op de Mechelse fietspaden. Belangrijk zijn de afstand tot het verkeer, de verkeersintensiteit, rijsnelheid en andere bronnen in de buurt. De luchtkwaliteit is ook sterk afhankelijk van de omgeving en het weer. Hoe opener de straat en hoe meer wind, hoe minder de roetdeeltjes ter plaatse blijven hangen en hoe beter de luchtkwaliteit zal zijn. 

Daarom is het belangrijk dat de huidige metingen herhaald worden: ook met veel enthousiaste vrijwilligers kan nooit tegelijk de luchtkwaliteit in heel Mechelen gemeten worden. Hoe meer individuele metingen er kunnen gebeuren, hoe beter en hoe representatiever het beeld van de luchtkwaliteit in de stad zal worden. 

De stad werkt nu al aan de verbetering van de luchtkwaliteit, o.a. door het stimuleren van de fietsgebruik, het gebruik van elektrische voertuigen, autodelen, het voorbereiden van een lage emissiezone enz. Met voldoende gegevens kan een representatieve overzichtskaart van de gemiddelde luchtkwaliteit (in de spits) opgesteld worden, wat een handig instrument kan zijn om het beleid op af te stemmen.

Ground Truth 2.0

Meet Mee Mechelen is een burgerinitiatief dat openstaat voor iedereen die hieraan wil deelnemen. Mechelaars, beleidsmedewerkers en wetenschappers hebben de ambitie om samen initiatieven op te zetten en te ondersteunen voor een betere leefomgeving. Het initiatief is opgestart vanuit Ground Truth 2.0, een Europees project gefinancieerd door de Europese commissie. 

De stad Mechelen hecht veel belang aan een goede luchtkwaliteit. We leggen nieuwe parken aan, maken de binnenstad autoluw, zetten in op fietsen en autodelen … Om de impact van ons beleid te kunnen toetsen, hebben we luchtkwaliteitsdata nodig. Via Meet Mee Mechelen verzamelen we betrouwbare info en kunnen we onze inwoners bij het beleid betrekken.

Marina De Bie
Schepen van Leefmilieu, Stad Mechelen