Coördinator

FLANDERSFOOD 

Projectpartners

De Blauwe Cluster, Fevia, Flanders' FOOD, Watercircle.be, Centexbel, Universiteit Gent, Vlakwa en VITO 

Situering en uitdaging

Vlaanderen behoort tot de regio’s in Europa met de grootste waterschaarste. De toestand vormt ook een bedreiging voor onze economie. De bedrijfswereld beseft stilaan de ernst, maar zoekt nog naar oplossingen. Uit een VOKA-bevraging blijkt dat 70% van de ondernemingen wel watertekorten vrezen, maar dat 90% nog geen noodplan heeft. Bovendien kan 80% niet overschakelen op een alternatieve waterbron en kan 81% op korte termijn geen preventieve maatregelen nemen om het waterverbruik tijdelijk en significant te verminderen. Daar wil het SmartWaterUse project iets aan veranderen.

Projectdoelstellingen

SmartWaterUse is een collectief interclusterproject met als doel om waterrisico's in kaart te brengen en te verlagen binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. 
Binnen het project ontwikkelt VITO de WATERBAROMETER tool. Met deze tool krijgt een bedrijf inzicht in zijn waterbeheer, in de risico’s van de gebruikte waterbronnen en in de aanwezigheid van alternatieve waterbronnen in de omgeving van het bedrijf. Ook zullen verschillende maatregelen worden voorgesteld waarop het bedrijf kan inzetten om zijn waterbeheer te verbeteren en het droogterisico te verlagen. 

Maar Smart WaterUse doet meer:

  • Scenario’s voor de toepassing van alternatieve waterbronnen. Welke technologietrein is bijvoorbeeld nodig om regenwater van een buurbedrijf in te zetten als proceswater en wat is de kost hiervan?
  • Organisatie van demonstratieworkshops voor pilootinstallaties die helpen bij het aanpakken van de waterrisico’s voor bedrijven via monitoring en digitalisering. Daarbij wordt rekening gehouden met het wettelijk kader van waterbeheer in de desbetreffende sector. 
  • Wetgeving en regelgeving in het kader van waterrisico’s beheersen.

Partnership

SmartWaterUse brengt specifiek de waterrisico's in kaart en tracht deze risico’s te verlagen, specfiek voor de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. Het project wordt gesteund door VLAIO en wordt uitgevoerd door Flanders' FOOD, De Blauwe Cluster, watercircle.be, VITO, Vlakwa, Centexbel, Fevia Vlaanderen en Universiteit Gent. 

Looptijd

01/01/2020 - 31/03/2023 

Projectverantwoordelijke  VITO 

Sofie Van Ermen (sofie.vanermen@vito.be)