VITO stelt de veiligheid van haar medewerkers maar ook van derden die bij VITO komen werken voorop. Om de verspreiding van het coronavirus en andere infecties te vertragen, vraagt VITO daarom aan bezoekers/stagiairs/andere derden om volgende maatregelen strikt toe te passen. Geef deze info mee aan jouw bezoekers, stagiairs en andere derden.

ALGEMENE HYGIËNEMAATREGELEN

 • Blijf thuis wanneer je ziek bent. Verwittig je contactpersoon bij VITO en zeg de afspraak af.
 • Houd afstand van minimum 1,5 m van elkaar.
 • Beperk de fysieke contacten. Begroet dus niet met een handdruk.
 • Pas goede handhygiëne toe: was regelmatig je handen bij voorkeur met water en zeep. Gebruik ontsmettende handgel als er geen water en zeep is. Handgel is overal in VITO ter beschikking.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog. Of bedek je neus en mond bij hoesten en niezen, gebruik hierbij een wegwerpzakdoekje en gooi het meteen daarna in een vuilnisbak. Gebruik ook een wegwerpzakdoekje wanneer je je neus snuit. Was daarna je handen met water en zeep.
 • Het bij hebben én dragen van een neus-mondmasker is verplicht: draag het wanneer je toekomt bij VITO en wanneer je je verplaatst binnen VITO. Op de werkplek zelf mag je je masker afzetten tenzij 1,5m tussen jezelf en je collega’s of andere personen niet haalbaar is.

SPECIFIEKE MAATREGELEN

Om de ‘social distancing’ te kunnen respecteren heeft VITO een aantal specifieke maatregelen ingevoerd in haar gebouwen. Volg de signalisatie en instructies.

 • Beperking van het aantal personen aanwezig in gemeenschappelijke ruimten
 • Beperking van het aantal personen aanwezig in de sanitaire voorzieningen
 • 'Naar buiten' heeft voorrang op 'naar binnen', 'naar beneden' op 'naar boven'
 • Specifieke circulatieplannen
 • Het gebruik van de lift: vermijden of sowieso maximum 1 persoon

VITO rekent erop dat elke bezoeker/stagiair/andere derde zich houdt aan de voorzorgsmaatregelen. Alleen zo kunnen we de veiligheid van iedereen garanderen.