In DreamVille, het festivaldorp van Tomorrowland, registreren slimme sensoren het waterverbruik. Onderzoekers van het project WaterVille testen er ook welke aspecten dat verbruik beïnvloeden.

Case Waterville

Hoeveel water we verbruiken hangt af van mens tot mens. Om meer inzicht te krijgen in ons gedrag startte VITO met het onderzoeksproject WaterVille. In DreamVille, het festivaldorp van Tomorrowland, registreren slimme sensoren het waterverbruik. Onderzoekers testen er ook manieren om dat verbruik omlaag te halen.   

DreamVille kun je bekijken als een tijdelijk dorp dat elk jaar in de weken voor Tomorrowland wordt opgebouwd. Tijdens de twee festivalweekends verblijven er telkens 38.000 mensen die allemaal douchen, naar het toilet gaan, soms kleren wassen in het wassalon … Toch verschilt het waterverbruik sterk van bezoeker tot bezoeker.

Slimme data

“In een gewone woonwijk kunnen we het waterverbruik van mensen niet analyseren. De stand van een watermeter wordt maar één keer per jaar opgenomen. DreamVille is de ideale locatie om meer data te verzamelen”, vertelt Wim Schiettecatte van VITO. “Via de toegangsbandjes die bezoekers dragen, koppelen we het aantal mensen in een douchezone aan de gebruikte hoeveelheid water. Met slimme watermeters brengen we de verbruikspatronen in kaart. Zo krijgen we meer inzicht in het gedrag van een grote groep mensen. Met de nieuwe data gaan we onder meer na of het mogelijk is om het aanbod beter op de vraag af te stemmen.”

Gedrag beïnvloeden

In een tweede luik bekijkt WaterVille welke aspecten een invloed hebben op het gedrag van Tomorrowland-bezoekers. “De hamvraag is: hoe maak je van waterbesparing een vanzelfsprekende keuze?” zegt socioloog Yves De Weerdt. “Gedrag hangt van veel factoren af: leeftijd, gender, individuele noden, het voorbeeld van vrienden, het weer, de sfeer … Als je technologie combineert met kennis over gedrag, kun je gerichter communiceren. Praat je heel sec over waterverbruik of maak je er een spel van? Hang je een display in de douche waarmee mensen hun waterverbruik kunnen toetsen aan dat van anderen? De inzichten die we verwerven willen we nadien inzetten binnen ruimer onderzoek naar smart cities.”

Partners

WaterVille kadert in de ‘Oproep 2016’ van het MIP-programma van i-Cleantech Vlaanderen en loopt van juni 2016 tot augustus 2018. Partners naast VITO zijn Weareone.world, duurzaamheidsplatform Love Tomorrow, meter- en sensorfabrikant Hydroko, data-expert Forwrd, drinkwaterbedrijf Pidpa, waterinfrastructuurbedrijf MTD en verhuurder van sanitaire units Van Overbeek. 

+32 14 33 59 86