De energiesector is een van de grootste waterverbruikers in Europa. Het Europese MATChING-project zoekt uit hoe we energiecentrales waterzuiniger kunnen maken. 

+32 14 33 58 26

Waterzuinige energiecentrales

De energiesector is een van de grootste waterverbruikers in Europa. Nu water schaarser wordt, kan dat een probleem worden. Het Europese MATChING-project zoekt nieuwe technologieën om energiecentrales waterzuiniger te maken.

Om elektriciteit te produceren zijn grote hoeveelheden koelwater nodig. Dat is niet alleen zo bij kern- en gascentrales, maar ook bij duurzame energiebronnen zoals geothermie. Maar liefst 17 procent van de waterwinning in Europa wordt gebruikt voor energieproductie. In het MATChING-project onderzoeken zestien Europese partners, waaronder kennisinstellingen, energiebedrijven en technologieleveranciers, of het ook met minder kan. VITO focust onder meer op het waterverbruik in koeltorens.

Beter isoleren

“Koeltorens verbruiken enorm veel water”, zegt Johan Van Bael, projectverantwoordelijke bij EnergyVille. “Een groot deel daarvan verdampt. Door die verdamping gaat het resterende water hogere concentraties aan schadelijke stoffen bevatten en moet het geloosd worden. Die cyclus willen we doorbreken. Koeltorens die met beter isolerende materialen gebouwd worden, laten minder verdamping toe. Daarnaast proberen we schadelijke componenten zoals calciumcarbonaat uit het water te zuiveren, zodat het langer bruikbaar blijft. Die zuivering gebeurt onder meer via membraantechnologie. We experimenteren ook met gesloten circuits. Door alle onderdelen van koelinstallaties grondig onder de loep te nemen, vallen er grote winsten te boeken.”

Competitieve industrie

De nieuwe technologieën worden in heel Europa uitgetest. Dat gebeurt eerst in een laboratorium en dan in pilootinstallaties op negen testsites. Onder meer een kolencentrale in Italië en een kerncentrale in Frankrijk werken mee. “Op de Balmatt-site in Mol onderzoeken we hoe we minder water kunnen gebruiken in de geothermiecentrale”, aldus Johan Van Bael. “Geothermie maakt gebruik van zout pekelwater om energie op te wekken. Binnen het MATChING-project ontwikkelen we coatings en materialen die corrosie tegengaan en het water goed isoleren, zodat we er minder van nodig hebben. In 2019 ronden we het project af en willen we de ontwikkelde producten op de markt brengen. Zo worden Europese energieproducenten duurzamer en efficiënter.”

MATCHiNG staat voor Materials & Technologies for Performance Improvement of Cooling Systems in Power Plants. Het project krijgt steun via het Horizon 2020-programma van de Europese Unie.