Tussen 22 maart en 23 april hield Vlakwa een grootschalige waterenquête bij de burgers in Vlaanderen. Aan de hand van 8 stellingen en 6 vragen kon de Vlaming zijn opinie geven over het verbruik van leidingwater, zijn bereidheid om waterbesparende maatregelen in te zetten en andere watergerelateerde vraagstukken.

Resultaten

  • De Vlaming is grotendeels vragende partij voor een kortere opvolging van zijn waterverbruik
  • Een ruime meerderheid van de burgers vindt het een aantrekkelijk idee om zelf zijn drinkwater te produceren als dat financieel en technologisch haalbaar is.
  • 97% van de respondenten bereid zijn waterverbruik tot het minimum te beperken bij langdurige droogte
  • 90% van de burgers is bereid om het regenwater beter vast te houden op eigen domein in plaats van het onmiddellijk richting riolering te sturen

Download hier de infographic waterenquête bij Vlaamse burgers