Het ATMO-Street computermodel van VITO berekent per uur de luchtkwaliteit in Vlaanderen, op straatniveau. Met deze kennis van lokale concentraties en blootstelling kunnen we de impact op de gezondheid beter in kaart brengen.

De luchtkwaliteit kan sterk verschillen van regio tot regio. Hoge concentraties luchtvervuiling worden doorgaans gemeten in steden met een hoge bevolkingsdichtheid, veel verkeer en industrie. Maar luchtkwaliteit wordt ook beïnvloed door vervuilingsbronnen buiten de steden. Deze achtergrondluchtkwaliteit wordt beïnvloed door emissies afkomstig van de landbouw, (binnen)scheepvaart, natuurlijke bronnen en verder gelegen stedelijke gebieden.

Het ATMO-Street model van VITO weerspiegelt deze verschillende concentraties per regio. En houdt rekening met regio, stedelijke achtergrond en de zogenaamde street canyon effecten in één enkele luchtkwaliteitskaart. Met deze informatie kunnen we accuraat beoordelen welke invloed de luchtkwaliteit op onze gezondheid heeft. Beleidsmakers kunnen vervolgens actieplannen uitwerken om de hoge concentraties terug te dringen. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om ons als burger te helpen de 'gezondste' fiets- of wandelroute naar het werk te kiezen.

De huidige luchtkwaliteitskaarten voor Vlaanderen worden door VITO aan de Vlaamse Milieumaatschappij aangeleverd. Zoom op de kaart in op de polluenten NO2, PM10, PM2.5 of Black Carbon.

Het ATMO-Street model wordt niet alleen in Vlaanderen gebruikt. Het wordt ook in China, India en Centraal- en Oost-Europa uitgerold.