De Vlaamse staalindustrie produceert jaarlijks ruim 700 000 ton staalslakken als bijproduct. Wereldwijd gaat het zelfs over 200 miljoen ton. Die staalslakken werden vroeger gestort. Door toevoeging van CO2 worden ze nu een grondstof voor duurzame bouwmaterialen.

Van CO2 naar bouwmateriaal

Bij VITO ontwikkelden we een technologie om tegels, dakpannen, klinkers, boordstenen en bouwblokken te maken van het calciumrijke staalslakpoeder. Daarbij gebruiken we CO2 als bindmiddel. Cement is niet meer nodig. Dat proces heet carbonatatie.

Carbonatatie in 3 stappen

  • Calciumrijke staalslakken vermalen tot ultrafijn poeder
  • Het poeder met water vermengen tot het mengsel de juiste porositeit krijgt en in de gewenste vorm gieten
  • De poreuze stenen in een afgesloten kamer plaatsen waar massa’s CO2 in gepompt wordt. De stenen absorberen de CO2 en zetten die om in calciumcarbonaat. Een ijzersterk bindmiddel dat cement vervangt.

Het resultaat: een duurzame bouwsteen met dezelfde kwaliteiten als een klassieke baksteen. Het grote verschil: CO2 wordt geabsorbeerd en niet uitgestoten.

Voordelen

  • Staalslakken worden volledig hergebruikt: het metaal gaat terug naar de staalfabriek en van de restfractie worden gevelstenen en andere bouwmaterialen gemaakt
  • Carbstone is even sterk als klassieke tegels en stenen
  • Er moet geen cement toegevoegd worden: hierdoor daalt de kostprijs en neemt de duurzaamheid toe
  • De carbstone-technologie capteert CO en draagt bij aan het behalen van wereldwijde klimaatdoelstellingen
  • De technologie is toepasbaar op andere materialen
1 m³ =
stenen
350 kg
CO2 NETTO opgeslagen

What's next?

Carbstone is klaar om de bouwmarkt te veroveren. Dat doen we samen met ORBIX. In Wallonië bouwde dat bedrijf een testfabriek waar we de stenen produceren en in Nederland is deze duurzame bouwsteen al op de markt.

Ondertussen zitten we niet stil, want er zijn nog veel afvalstromen waar we duurzame bouwmaterialen van kunnen maken. Er liggen concrete plannen op tafel rond bouw- en sloopafval en de assen van verbrandingsovens. Wordt vervolgd.

Carbonatatie biedt nieuwe perspectieven voor de toekomst. Het gaat erom een manier te vinden om de materialenkringloop te sluiten.