Er is te veel CO2 in de lucht en dat is nefast voor de klimaatopwarming. CO2 uit de lucht halen en opslaan is één piste, maar we kunnen ook CO2 uit de lucht halen en gebruiken om hernieuwbare brandstoffen of hoogwaardige chemicaliën te produceren of om op te slaan in bijvoorbeeld bouwmaterialen. Dat kan nu al. 

+32 14 33 56 51

We beschikken nu al over CO2-gebaseerde producten die perfect passen in de bestaande markt. Producten waarbij de consument gewoon door ze te gebruiken een bijdrage levert in de strijd tegen de klimaatverandering.

Het omzetten van CO2 naar methanol zou een goed voorbeeld zijn omdat methanol een heel grote afzetmarkt heeft en veelal geproduceerd wordt uit aardgas. Methanol kan immers ingezet worden als brandstof in bijvoorbeeld de scheepvaart en lange afstandsvervoer in de plaats van de nu zeer vervuilende stookolie. In de toekomst zouden we het gebruik ervan nog kunnen verhogen. Maar CO2 kan ook ingezet worden voor de productie van chemicaliën en bijvoorbeeld polyurethaanmatrassen. Nu al zijn er bedrijven die CO2 gebruiken voor schuimmatrassen.

Een andere manier om CO2 om te zetten, is  het gebruik ervan als bindmiddel bij het maken van tegels, dakpannen, klinkers, gevelstenen, boordstenen en bouwblokken. VITO heeft met het bedrijf Orbix een technologie ontwikkeld om bouwmaterialen te maken op basis van staalslakpoeder en CO2. Met deze techniek moeten we geen cement meer gebruiken. Cement is immers een belangrijke bron van CO2. Door gebruik te maken van de nieuwe technologie krijgen we bouwmaterialen die CO2 absorberen in plaats van ze uit te stoten tijdens het productieproces.

We kunnen CO2 capteren dat uit een bedrijfsschouw komt, maar we kunnen het ook gewoon uit de lucht halen. Op de VITO-site van de diepe geothermie in Mol is een eerste pilootproject gestart om CO2 uit de lucht van bestaande ventilatoren te halen. Die CO2 wordt dan geconcentreerd opgeslagen in tanks om daarna in een productieproces opgenomen te worden.

Economisch haalbaar

Zijn al deze procedures ook economisch haalbaar? CCU is economisch gedreven, dat is de realiteit. Belangrijke voorwaarden zijn dan ook dat er potentieel is om er een economisch waardevolle toepassing van te maken en dat de ecologische voetafdruk van die nieuwe procedures veel beter is dan die van de oude. We kunnen kosten drukken door investeringskosten te vermijden en energiekosten te drukken. Net daarom proberen we in ons model restenergie in te zetten en te werken met bestaande ventilatoren.  Het is de taak van VITO om ook naar technologieën van CCU te zoeken die kunnen leiden tot een economisch aantrekkelijk model.