VITO staat voor duurzaamheid. Om onze gezondheidszorg voor iedereen – ook voor de overheid – betaalbaar te houden, moet ook die duurzaam zijn. We zien over de hele wereld dat, dankzij de technologische ontwikkelingen en de betere inzichten, aandoeningen gelukkig niet langer fataal zijn, maar vaak helaas wel chronisch worden.

In de gezondheidszorg wordt er heel hard ingezet op – vaak dure – genezing. Het zou nog beter zijn als we ziekten konden voorkomen. Daar speelt het ‘I AM my health’ onderzoeksprogramma op in. Via gepersonaliseerde preventie kun je kort op de bal spelen en erger voorkomen. Gepersonaliseerde preventie gaat verder dan preventie op grote schaal waarbij een hele bevolking wordt gewaarschuwd voor de schadelijke effecten van iets. Gepersonaliseerde preventie is een systeem waarbij de gezondheid van de burger voortdurend gemonitord wordt, op individuele basis. Dat monitoren gebeurt met meetinstrumenten – zoals bloeddrukmeting – en ook moleculair (via onderzoek van bloed, urine, speeksel…).

Dit gepersonaliseerd opvolgen is niet evident. Je wil kerngezonde mensen monitoren om preventief in te grijpen. Dat is nieuw. Net daarom is een degelijk ethisch, wettelijk en logistiek kader nodig. ‘I AM my health’ heeft deze drie kaders in 2018 op punt gesteld. Een eerste stap in het onderzoeksprogramma ‘I AM my health’ is de ‘I AM frontier’-studie. In deze pilootstudie werd aan VITO-medewerkers gevraagd om vrijwillig aan het onderzoek deel te nemen. Van de meer dan 100 kandidaten worden er nu 30 gekozen. De deelnemers zijn 45+, net omdat dit de leeftijd is waarop chronische aandoeningen zich beginnen aan te kondigen.

Deze 30 deelnemers engageren zich om vanaf de lente van 2019 gedurende anderhalf jaar wearables te dragen en op geregelde tijdstippen een bloed-, urine-, stoelgang- en haarstaal af te leveren. Om de twee maanden wordt ook een retinascan gemaakt. De deelnemers mogen bij aanvang van het project geen chronische aandoening hebben, net omdat het de bedoeling is om in kaart te brengen wat ‘normaal’ is.

Dit is een pilootproject. Door het in een eerste stadium op kleine schaal en zeer nabij volledig uit te rollen kunnen onze onderzoekers nauwgezet nagaan welke hindernissen ze op hun weg kunnen tegenkomen. Op lange termijn willen ze nagaan welke metingen relevant zijn en welke niet en kan er afgetoetst worden welke parameters deze gepersonaliseerde preventie voor ogen zal houden. Artificiële intelligentie en big data zijn voor de implementering van deze gepersonaliseerde aanpak noodzakelijke hulpmiddelen.