Het klimaat verandert, dat kunnen we moeilijk ontkennen. We zullen dus moeten leren leven met een ander klimaat. Hoe kunnen we ons aanpassen aan die klimaatverandering en hoe kunnen we de gevolgen daarvan beperken? Hoe kunnen we als burger het onszelf en anderen in zo’n klimaatveranderende wereld aangenamer maken?

Vanuit dat perspectief heeft het een team van RMA (Ruimtelijke Milieu-aspecten) bij VITO voor de Antwerp Smart Zone een spel ontwikkeld waarbij via augmented reality (AR) de burger zich bewuster wordt van de impact van klimaatverandering, de maatregelen die hij kan treffen en het effect daarvan.

De Antwerp Smart Zone ligt in de wijk Sint-Andries, een typisch Antwerpse buurt met smalle straatjes, kleine pleintjes, veel volk, winkels en cafés. Het is een grote stad op kleine schaal en daardoor geschikt om er experimenten op te zetten. De Antwerp Smart Zone is dan ook een gigantische proeftuin met slimme camera’s en sensoren.

Het ‘Shape your City’-spel dat VITO samen met Cegeka heeft ontwikkeld, ontstond op vraag van de Stad Antwerpen, die daarvoor een oproep lanceerde via Digipolis, het bedrijf bevoegd voor de ICT van de stad Antwerpen. Alles draait rond de vraag hoe je met behulp van serious gaming en augmented reality mensen bewust kan maken van klimaatadaptatie. Een grote hulp bij het uitwerken van het spel is de Groentool, een hulpmiddel dat RMA eerder al voor heel Antwerpen heeft ontwikkeld en dat een beeld geeft wat het effect is van maatregelen.  De gegevens vanuit de Groentool werden dan ook verwerkt in een spelformat.

‘Shape Your City’ is een educatief spel waarin een speler de kans krijgt om met een beperkt budget zijn stad te redden van toekomstige klimaateffecten. Op basis van realistische data ziet de speler welke effecten groene maatregelen kunnen hebben en hoe deze bijdragen aan een klimaatrobuuste stad. Als startpunt wordt hiervoor een klimaatscenario gebruikt van 2020 tot 2100. Om de 10 jaar wordt een zware storm gesimuleerd met telkens een groter risico op overstroming. Het is aan de speler om iedere 10 jaar voldoende maatregelen toe te passen binnen het beschikbare budget en ervoor te zorgen dat de straten van Sint-Andries niet onder water staan tijdens een hevige regenbui. Met die maatregelen worden ook andere uitdagingen op vlak van biodiversiteit en hitte aangepakt. Op het einde wordt de speler beloond met een augmented reality visualisatie en kan hij zijn scenario in 3D bekijken.