Provincie Noord-Brabant, TNO, ECN en het Vlaamse VITO investeren gezamenlijk €10 miljoen in de ontwikkeling van bio-aromaten: duurzame grondstoffen voor de chemische industrie.

biorizon_signing_the_agreement

Ondertekening van de overeenkomst door: Peter Wolfs - Director Sustainable Chemical Industry TNO, Bruno Reyntjens - Commercial Director VITO, Jaap Kiel – Program development manager biomass ECN & Bert Pauli - gedeputeerde Economie en Internationalisering van de provincie Noord-Brabant

Shared Research Center Biorizon zal hiermee verschillende projecten financieren die het uiteindelijke doel dichterbij brengen: commerciële productie van bio-aromaten voor de industrie mogelijk maken in 2025. De vier partijen maken dit in Antwerpen bekend tijdens het jaarevent van Biorizon.

Biorizon wil met de financiering de ontwikkeling van bio-aromaten versnellen. Het Shared Research Center werkt op dit moment samen met de industrie aan technologieën om aromaten te winnen uit plantaardige (rest)stromen. Hiermee kan Biorizon de chemische en toeleverende industrie een winstgevend én duurzaam alternatief bieden voor het winnen van grondstoffen uit aardolie. Potentieel kan 40% van alle chemicaliën hiermee worden vervangen.  

Bert Pauli, gedeputeerde Economie en Internationalisering van de provincie Noord-Brabant, roept tijdens de bijeenkomst de industrie op tot meer open innovatie: “De provincie wil met de investering de sector stimuleren meer kennis te delen en het midden- en kleinbedrijf te betrekken bij onderzoek en ontwikkeling. We verankeren de biobased sector daarmee stevig in Brabant en verbinden de Green Chemistry Campus, waar Biorizon is gevestigd, Nieuw Prinsenland en het Haven- en Industrieterrein Moerdijk met elkaar. De investering versterkt zo de werkgelegenheid in de regio en op de lange termijn de concurrentiekracht van de industrie in heel Nederland.”

Miljoeneninvestering als vliegwiel

De provincie Noord-Brabant investeert 5 miljoen euro tot 2020 en TNO, ECN en VITO investeren in totaal eveneens 5 miljoen. Deze investering moet als een vliegwiel werken om bedrijven en andere belanghebbenden meerjarig aan één of meer van de onderzoekslijnen van Biorizon te verbinden. Deze horizonnen zijn:

  • Thermochemische omzetting van biomassa in aromaten o.l.v. ECN
  • Van suikers naar aromaten o.l.v. TNO
  • Van lignine, de stof die hout haar stevigheid geeft, naar aromaten o.l.v. VITO

De opbrengsten die voortkomen uit de participatie door bedrijven, worden door Biorizon vervolgens weer deels geïnvesteerd in het onderzoeksprogramma. Zo versterken we het ecosysteem op een toekomstbestendige manier.

Uitnodiging aan de industrie om te participeren

Op dit moment zijn ruim 200 bedrijven lid van de Biorizon Community, waarvan enkele tientallen participeren in projecten, waaraan ze ook financieel bijdragen. Een voorbeeld is het zeer succesvolle Waste2Aromatics project waar uit afval zoals gft, luiers, zeefgoed en mest waardevolle grondstoffen worden geproduceerd voor de chemische industrie. Of het omvangrijke en grensoverschrijdende BIO-HArT project dat focust op de opschaling van aromaten uit lokale biomassa. In dat laatste project staat een uitnodiging aan de industrie open om kleine hoeveelheden bio-aromaten te testen in producten als plastics en coatings.

Diverse bedrijven hebben al gehoor gegeven aan deze oproep en zijn zeer enthousiast over de unieke en vaak onverwachte functionaliteiten van bio-aromaten.

Biorizon: winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie

Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO, VITO, ECN en Green Chemistry Campus, ontwikkelt samen met partners technologieën om aromaten te winnen uit plantaardig restmateriaal. Dat vermindert de afhankelijkheid van aardolie en leidt tot minder CO2-uitstoot. Door afvalstromen als grondstof te gebruiken, draagt Biorizon bij aan de transitie naar een circulaire economie en biedt het een winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie en de toeleverende industrie.

Videoverslag

Bekijk het videoverslag: youtu.be/cg4vgqW8f70

Meer informatie

Contact:
+32 14 33 51 73