Mol, 29 augustus 2019 – De kwaliteit van de aardappeloogst hangt af van veel factoren. Uiteraard de weersomstandigheden, gewasbescherming en een aangepaste bemesting, maar ook een correcte loofdoding zijn bepalend. Met behulp van satellietbeelden kan je in WatchITgrow zien hoe groen het aardappelloof is. Vervolgens kan je nu ook taakkaarten aanmaken voor het variabel doseren van loofdodingsmiddelen. De nieuwe toepassing van WatchITgrow zorgt er voor dat er veel doeltreffender – en tot 50 procent minder – chemische middelen moeten worden ingezet.

In een tijd waarin er wordt gestreefd naar minder gebruik van chemische middelen, is de app een belangrijk hulpmiddel. De ondergrondse schilvorming van een aardappel gebeurt in ideale omstandigheden door het natuurlijk afsterven van het bovengronds loof.  Vaak zijn de omstandigheden echter niet van die aard dat dit afrijpingsproces op een natuurlijke manier kan gebeuren. Daarom worden chemische middelen ingezet om het loof te doden.

De aardappelboer besproeit nu nog zijn hele akker. Via de app van WatchITgrow kunnen aardappelboeren precies zien waar ze op hun aardappelveld het sproeien kunnen achterwege laten of lager kunnen doseren wanneer het loof al grotendeels afgestorven is.

Door de combinatie van satellietbeelden, weersgegevens, bodemdata, IoT en gebruikersdata verzamelt het online informatieplatform WatchITgrow informatie over de groei en de gezondheid van de gewassen. Met die informatie kan je eenvoudig en snel taakkaarten aanmaken. Eerder kon je via WatchITgrow al taakkaarten aanmaken voor variabele bemesting en irrigatie. Nu is het ook mogelijk om taakkaarten aan te maken voor het variabel doseren van loofdodingsmiddelen in aardappelen.

De aardappelteler kan deze taakkaart, die zijn akker tot op de meter in kaart brengt, downloaden onder de vorm van een shapefile en inladen in zijn spuitmachine. Proeven hebben aangetoond dat de boer, afhankelijk van de situatie en de spuittechiek, tussen de 25 en 50 procent kan besparen op het gebruik – en dus ook de kosten – van loofdodingsmiddelen.

Screenshot taakkaart WatchITgrow
Partner logos
Contact:
+32 14 33 67 14