Nu water schaarser wordt, zal elke druppel in de toekomst nog belangrijker worden. Maar hoe kunnen we de watervoorraden op een duurzamere manier gebruiken?

Vandaag brengt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) een nieuwe versie uit van WaPOR, de online tool om de productiviteit van landbouwwater bijna in real time te monitoren, met onder meer verbeterde 'land cover'-kaarten met de geïrrigeerde gebieden.

WATER VOOR DE LANDBOUW

Aangezien de concurrentie om de watervoorraden in de toekomst zal blijven toenemen, staat de hoeveelheid water die voor voedselproductie wordt gebruikt vaak ter discussie. Volgens de FAO AQUASTAT wordt ongeveer 20% van het totale landbouwareaal geïrrigeerd, maar draagt het bij aan ongeveer 40% van de totale voedselproductie wereldwijd. Als u bedenkt dat de landbouw al goed is voor 70% van alle wateronttrekkingen op wereldschaal, is het duidelijk dat de efficiëntie van het watergebruik in de landbouw moet worden geoptimaliseerd.

Gezien de druk op de watervoorraden is het van cruciaal belang om de productiviteit van het water in de landbouw te monitoren en de boeren te ondersteunen om het beschikbare water op een duurzamere manier te gebruiken. Met het oog hierop brengt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) een nieuwe versie uit van  WaPOR, een operationele databank met open toegang om de productiviteit van het landbouwwater te monitoren, bijna in real time, die meer/nieuwe gegevens biedt, waaronder verbeterde 'land cover'-kaarten met de geïrrigeerde gebieden.

De Copernicus Global Land 100 m land cover-kaart geeft basisinformatie over de bodembedekking. We gebruiken deze gegevens om de categorie akkerland te specificeren in geïrrigeerde en met regenwater gevoede landbouw.

Nieuwe en verbeterde geïrrigeerd-akkerlandkaarten

WaPOR werd officieel uitgebracht in 2017 om de lidstaten van de FAO te ondersteunen bij de monitoring van de productiviteit van het landbouwwater via informatie over het gebruik van landbouwgrond, de gewascycli en de biomassa. Een van de producten in de nieuwe versie van WaPOR die aanzienlijk is verbeterd, is de geïrrigeerd-akkerlandkaart.

Deze irrigatiekaarten laten zien waar de landbouw voor zijn productie afhankelijk is van extra waterbronnen. Met de verbeterde geïrrigeerd-akkerlandkaart kunt u zelfs beter zien wat de waterbehoefte in de landbouw is. Dit kan op zijn beurt worden gecombineerd met de productiviteitsinformatie in WaPOR om af te leiden hoe efficiënt het water wordt gebruikt en om de gebieden te identificeren waar een verdere optimalisatie van het gewasproductiesysteem nodig is.

 

Het in kaart brengen van geïrrigeerd akkerland in afrika en het nabije oosten

Geïrrigeerde akkerland valt op door het feit dat het veel meer water verbruikt dan er van nature beschikbaar is door de neerslag. Op het WaPOR-gegevensportaal is al deze informatie beschikbaar en dat maakt het mogelijk om het waterverbruik te vergelijken met de neerslag, op een seizoensgebonden basis.

Op basis van die informatie kan de Water Deficit Index (WDI) worden berekend als de ratio van de seizoensgebonden neerslag en de seizoensgebonden IET. Lage Water Deficit Index-waarden (rood/oranje in onderstaande figuur) geven aan dat er extra water werd geleverd aan het akkerland, waarbij gebieden zoals de Nijldelta of Office du Niger in Mali duidelijk opvallen. 

 

Based on this information, the Water Deficit Index (WDI) can be calculated as the ratio of the seasonal precipitation over the seasonal IET. Low Water Deficit Index values (red/orange in the figure below) indicate additional water was supplied to the croplands, with areas such as the Nile Delta, or Office du Niger in Mali clearly standing out.

Contact:
+32 14 33 68 46