VITO’s onderzoeksleider duurzaam materialenbeheer Karl Vrancken staat als lid van het Scientific Committee de komende 4 jaar de raad van bestuur en de directie van het Europees Milieuagentschap bij met wetenschappelijk advies.

Het Scientific Committee van het Europees Milieuagentschap (EEA) brengt onafhankelijke onderzoekers uit de verschillende lidstaten en verschillende onderzoeksdomeinen samen. Leden van het Scientific Committee brengen advies uit over de werkprogramma’s, aanwervingen van wetenschappelijk personeel en alle wetenschappelijke vraagstukken van het EEA.  

VITO’s onderzoeksleider duurzaam materialenbeheer Karl Vrancken zal als lid van het Scientific Committee de komende 4 jaar de kennis en expertise van VITO rond circulaire economie op Europees niveau kunnen uitspelen

“Het EEA vormt met zijn data-inzameling en -evaluatie de motor voor het Europese milieubeleid. Zij verkennen nieuwe trends maar volgen ook de effecten van het bestaande beleid op. Als lid van het scientific committee vergroten we de impact van onze VITO-kennis en staan we midden in het wetenschappelijk debat rond de toekomst en resultaten van de Europese Green Deal.” 

Karl neemt de fakkel over van Health-onderzoeker Greet Schoeters die van 2012 tot en met 2020 lid was van het Scientific Committee van het EEA, waarvan de laatste 4 jaar als vice voorzitter:

“Het is erg boeiend  en uitdagend om samen met collega-experten vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en invalshoeken de EEA te ondersteunen. ‘Living well within the limits of our planet’ is de visie waarrond het Europees Milieuagentschap gewerkt heeft de afgelopen jaren. Op basis van de kennis, opgebouwd op VITO, binnen Vlaanderen en binnen Europese programma’s, heb ik het belang van omgeving voor gezondheid en welzijn mee naar voor kunnen schuiven als een belangrijk aandachtspunt en werkdomein voor de EEA."

Karl Vrancken