Corona stak er anderhalf jaar een stokje voor, maar Wouter Beke - Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding – stond erop om in het kader van Flanders’ Care de health-unit van VITO een bezoek te brengen. Op maandag 22 november kreeg de minister, samen met de experts uit zijn kabinet en Carine Boonen, de coördinator van Flanders’ Care, dan ook - volledig coronaproof - uitgebreid uitleg en een rondleiding in de VITO Health-unit in Mol.

Flanders' Care is het programma van de Vlaamse overheid dat inzet op innoveren en ondernemen in zorg. We kunnen door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en de minister heeft heel goed begrepen dat VITO daarin een cruciale rol kan spelen.

De minister had van tevoren duidelijk gemaakt dat hij vooral veel wilde ‘zien’ en hij werd op zijn wenken bediend. Hij bracht een bezoek aan het mondmasker labo en kreeg in vier boots een overzicht van alles wat VITO kan betekenen in het kader van preventie en milieu en gezondheid, meer specifiek de uitdagingen van het binnenmilieu, de werking van de air liquid interface om effecten van gassen en aerosolen op longcellen te monitoren, en BiBopp.

Uit de vele vragen die de minister stelde, werd duidelijk dat VITO in dit verhaal een grote meerwaarde is. De minister was duidelijk geïnteresseerd in humane biomonitoring en het werk van VITO in het PFAS-dossier en de opvolging ervan. Bij de voorstelling van het BiBopp-project legde hij ook meteen de link met zijn ‘zorgzame buurten’, een initiatief dat mensen moet toelaten om gezond en veilig oud te worden in de eigen buurt. Zie ook BIBOPP - Burgers in beweging

Bij het begin van de coronabesmettingen was het de experte van VITO die meteen heeft gewezen op het preventieve belang van een goede binnenluchtkwaliteit. Werd dat advies eerst niet ernstig genomen, dan weten we anderhalf jaar later hoe een slechte binnenluchtkwaliteit de besmetting door virussen – en dus ook van Covid – faciliteert. Ook dat heeft de minister begrepen en hij was dan ook gefascineerd door de technologie die VITO daarvoor heeft ontwikkeld. Denken we maar aan de indoor sensorboxen, het CO2 huisje en het testlabo.

De minister bleef twee uur kijken, luisteren en vragen. De minister dankte op het einde van zijn bezoek VITO uitdrukkelijk voor het werk dat we doen en de initiatieven die we nemen. Na zijn vertrek naar een andere meeting, bleven zijn experts nog verder napraten met de experts van VITO, en benadrukten ze nog eens hoezeer ze rekenen op de adviezen en oplossingen die VITO aanreikt en ontwikkelt. Is genoteerd.

Contact:
+32 14 33 51 00