Na 4,6 jaar onderzoek heeft het PLATIRUS-project met succes zijn doelstellingen bereikt, namelijk het onderzoeken, ontwikkelen, evalueren en opschalen van nieuwe en duurzame recyclagetechnologieën om metalen van de platinagroep terug te winnen uit afvalstromen. Op die manier effent het project de weg voor een nieuwe bevoorradingsketen en de continuïteit van de aanvoer van deze metalen voor de Europese industrieën.

Brussel, België, 29/04/2021. Het door de EU gefinancierde Horizon 2020-project PLATIRUS (PLATInum group metals Recovery Using Secondary raw materials) heeft zijn onderzoeksresultaten op 21 april 2021 gepresenteerd tijdens een online exploitatieworkshop. Het online-evenement #ExploitPLATIRUS vormde het hoogtepunt van vier jaar en zes maanden praktijkgericht onderzoek van 11 duurzame technologieën voor het recycleren van platinagroep-metalen (PGM's) en de demonstratie van een recyclageproces bestaande uit 3 processtappen: uitloging, scheiding en terugwinning. 

Projectresultaten: 3 technologieën klaar voor verdere opschaling voor industrieel gebruik

De projectresultaten zijn de gezamenlijke inspanningen van 11 projectpartners uit Europa die de volledige waardeketen vertegenwoordigen:

 • Elf innovatieve, kostenefficiënte en duurzame technologieën, ontwikkeld door VITO, SINTEF, de Technische Universiteit van Wenen, TECNALIA en de KU Leuven, die erin zijn geslaagd PGM's terug te winnen uit gebruikte autokatalysatoren, mijnbouw- en elektronisch afval, en hebben aangetoond dat het mogelijk is de gerecycleerde PGM's te gebruiken voor de productie van gloednieuwe autokatalysatoren met zeer hoge prestaties die voldoen aan de normen voor de automobielsector.
 • Van de 11 PLATIRUS-technologieën blonken er 3 uit door hun hoge efficiëntie en terugwinningsgraad, lage kosten, duurzaamheid en geringe milieueffecten. Deze zijn opgeschaald tot Technology Readiness Level (TRL) 5 en zijn nu klaar voor verdere opschaling voor industrieel gebruik.
  • Microgolfgeassisteerde uitloging, ontwikkeld door VITO
  • Niet-conventionele vloeistof-vloeistofscheiding, ontwikkeld door de KU Leuven
  • Gasdiffusie-elektrokristallisatie (GDEx), ontwikkeld door VITO
 • Volgens conservatieve scenario's zijn de PLATIRUS-technologieën economische levensvatbaar met een terugverdientijd van ongeveer 6 jaar , en een gecumuleerde opbrengst van bijna 4 maal de initiële investering die zou worden bereikt in het 15e productiejaar.
 • Zes PLATIRUS-technologieën werden door de Europese Commissie bekroond als "Great EU innovations". De projectpartners SINTEF, VITO en KU Leuven hebben de “Innovation Radar Price” in 2018 en 2020 ontvangen voor hun ontwikkeling van baanbrekende oplossingen om PGM's uit secundaire afvalbronnen te recycleren.
 • Er is één octrooi verleend voor de door VITO ontwikkelde gasdiffusie-elektrokristallisatie (GDEx)-technologie voor het herwinnen van Pd (palladium); daarnaast werd Pt (platinum) herwonnen door cementering en Rh (rhodium) door precipitatie.

Meer informatie over de finale PLATIRUS-resultaten en bevindingen vind je in de laatste nieuwsbrief van het project.

Overzicht van de 3 PLATIRUS-technologieën die klaar zijn voor industriële opschaling

Finale PLATIRUS-workshop

Tijdens de laatste online exploitatieworkshop toonde het PLATIRUS-consortium de belangrijkste resultaten van hun jarenlange technologisch en wetenschappelijk onderzoek van de voorgestelde nieuwe recyclagetechnologieën, alsook de financiële, economische, milieu- en marktimpact van die technologieën. Meer dan 80 deelnemers uit de sectoren afvalbehandeling en -verwerking, waardevolle metalen raffinage en eindgebruikers woonden het seminarie bij.

De afsluitende workshop omvatte presentaties door 19 belangrijke sprekers van TECNALIA, Monolithos, KU Leuven, de Technische Universiteit van Wenen, VITO, SINTEF, CRF, Ford Otosan, Boliden Harjavalta Oy, Johnson Matthey en PNO Innovation Belgium. Daarnaast presenteerde een vertegenwoordiger van de Europese Commissie (EC) inzichten over de EC-visie op het ondersteunen van kritieke grondstof-gerelateerde activiteiten in het nieuwe onderzoeksprogramma Horizon Europe.

Onderzoek wordt verder gezet in het PEACOC-project

Aan het einde van de workshop werd aangekondigd dat de geselecteerde terugwinnings- en raffinagetechnologieën die in het PLATIRUS project door VITO ontwikkeld werden tot TRL 5, namelijk microgolf-geassisteerde uitlogging en GDEx, verder zullen worden opgeschaald tot TRL 7 in een nieuw door de EU gefinancierd Horizon 2020-project, PEACOC: Pre-commercial pilot for the efficient recovery of Precious Metals from European end-of-life resources with novel low-cost technologies.

De belangrijkste doelstelling van het PEACOC-project is om op een pre-commerciële pilootschaal op TRL 7 een nieuw, economisch en ecologisch levensvatbaar metallurgisch proces te demonstreren voor het terugwinnen van edele metalen uit een grote verscheidenheid aan afgedankte producten die in Europa in overvloed beschikbaar zijn. Het projectconsortium telt 19 partners uit 10 Europese landen en Turkije, die de hele industriële waardeketen vertegenwoordigen. Het project wordt gecoördineerd door TECNALIA en loopt over 4 jaar vanaf mei 2021.

Platirus logo