Eind dit jaar zal Anubhav Ratha zijn thesis voorstellen aan de Technische Universiteit van Denemarken (DTU) in Kopenhagen. Ratha maakt deel uit van het PhD-programma van VITO/EnergyVille. Hij doet onderzoek naar duurzame energiesysteemmodellen vanuit het vrije marktperspectief en combineert zo theorie en praktijk, de twee speerpunten van de DTU en VITO/EnergyVille.  

Voordat je begon te doctoreren in Kopenhagen, legde je al een behoorlijk traject af. 

'Ik groeide op in Oost-India en rondde daar mijn bacheloropleiding af. Daarna studeerde ik aan de ETH in Zürich (een Zwitserse topuniversiteit) waar ik mijn master als elektrotechnisch ingenieur behaalde. Toen al was ik geïnteresseerd in elektriciteitsmarkten en het theoretische model en ontwerp ervan.  

Na mijn studies begon ik samen met een vriend een start-up in demand-responsetechnologie, maar dat werd geen succes. Ik keerde terug naar India en ging voor General Electric werken. Maar research sprak me nog steeds erg aan. Toen ik in 2018 op LinkedIn een aankondiging zag voor een doctoraat bij DTU en VITO/EnergyVille, solliciteerde ik meteen.' 

Waarom koos je voor het energie- en elektriciteitsdomein? 

'De correlatie van energienetwerken en -markten in al hun complexiteit fascineert mij al jaren. Vooral de theoretische aspecten spreken mij aan; modelleren met een computer. Bovendien staan mijn DTU-promotoren bekend om hun expertise in energiemarkten en analyses. 

Tegelijkertijd is de energietransitie nu sterk in ontwikkeling en is praktijkonderzoek meer dan ooit relevant. Bij VITO/EnergyVille is er veel aandacht voor dit aspect en ligt de nadruk meer op wetenschappelijk onderbouwd beleidsadvies; een aanpak die dichter bij implementering en besluitvorming staat. Mijn VITO-team is betrokken bij meerdere EU-projecten rond energiemarkten en flexibiliteitsintegratie, samen met verschillende industriële en academische partners.'   

Waarover gaat jouw doctoraat precies?  

'Een succesvolle energietransitie staat of valt met de integratie van enorme hoeveelheden wisselende en onvoorspelbare hernieuwbare elektriciteitsbronnen zoals zonne- en windenergie. Dit vergt een grotere flexibiliteit van het hele systeem, bijvoorbeeld door de integratie van energieopslag uit batterijen. Maar ik kies voor een holistische aanpak en benader het eerder als een multi-carrier-energiesysteem. Flexibiliteit moet dus niet alleen uit elektriciteit worden gehaald, maar ook uit de coördinatie met andere energiesystemen zoals aardgas, warmtenetten of toekomstige groene stroomdragers zoals waterstof.'  

En je doet dit vanuit een marktperspectief? 

'De uitdaging bestaat erin de energiemarkten zo aan te passen dat de verschillende actoren de juiste economische stimulansen krijgen om samen aan een koolstofarm energiesysteem te werken. Hoe beter de samenwerking tussen de actoren, hoe groter de flexibiliteit, wat dan weer leidt tot meer duurzame energie in het systeem.' 

En je doet dit allemaal vanachter je computer? 

'Soms lijkt het wel alsof ik een computerspel ontwerp dat markten simuleert, om dan vervolgens de economische regels te veranderen en te zien wat er gebeurt. Maar we werken wel met reële gegevens. En nog belangrijker, onze conclusies zijn relevant voor de Europese Commissie en regeringen bij het ontwikkelen van een energiemarktvisie voor een koolstofvrije economie.' 

Kon je VITO/EnergyVille bezoeken tijdens de coronapandemie?  

‘Nee, de laatste keer was in 2019. Maar dat vormde niet echt een probleem, want onze samenwerking op afstand verloopt goed. Sterker nog, sinds videovergaderingen de norm zijn geworden, kon ik veel meer vergaderingen en evenementen bijwonen dan in normale tijden.'  

Meer info: 
anubhav.ratha@vito.be