Komt Lommel in aanmerking voor aardwarmte om zo de natuurlijke warmte van de aarde te kunnen gebruiken voor warmtenetten en groenestroomproductie? Dat is VITO aan het onderzoeken in het kader van het Interregproject “Roll-out of Deep Geothermal Energy in N-W Europe”. De volgende stap in het onderzoek is een zgn. seismische campagne. Met behulp van trilwagens wordt de diepe ondergrond van Lommel en omstreken in kaart gebracht, vertrekkend van de Balmatt-site. Zo krijgen we een beter zicht op het aardwarmtepotentieel in deze regio.

VITO start in Lommel en omstreken een nieuwe seismische campagne voor het Europees Interregproject naar aardwarmte genaamd DGE-ROLLOUT

Bij aardwarmte wordt heet water (tot zelfs 150 °C) uit de diepe ondergrond gehaald en het afgekoelde water wordt weer geïnjecteerd. Het is hernieuwbare energie, die continu aanwezig is, onafhankelijk van prijsfluctuaties van fossiele brandstoffen en gebruikt kan worden om via warmtenetten woonwijken en bedrijven van warmte te voorzien. Als het water heel heet is, dan kan de centrale ook groene elektriciteit produceren. In de ons omringende landen maakt deze duurzame energiebron reeds deel uit van de energiemix, bv. in de Provincie Zuid-Holland, München en Parijs.

Op basis van bestaande gegevens van de ondergrond berekenden geologen dat er in de streek van Lommel op een diepte van 4 tot 5 km aardlagen zijn die in aanmerking komen voor het winnen van aardwarmte. Er zijn echter meer gegevens van de diepe ondergrond nodig om het potentieel juist te kunnen inschatten. Als dat resultaat positief is, dan kan men overwegen om een aardwarmtecentrale te realiseren.

Met seismische metingen kan men meer informatie over de structuur van de ondergrond verzamelen. De metingen worden uitgevoerd met speciaal daartoe uitgeruste vrachtwagens, zgn. trilwagens. De trillingen worden geregistreerd met kleine, passieve trillingenmeters langs het traject. De campagne start op 6 oktober met een testmeting op de Balmatt-site, om vanaf 8 oktober effectief te starten, vanuit VITO oostwaarts langs het kanaal. De metingen worden uitgevoerd door het gespecialiseerde Franse bedrijf GTG. Naast Lommel zijn er ook metingen in Pelt, Mol, Dessel, Balen en Bergeijk en Valkenswaard (NL). Het meettraject in Nederland is vastgelegd in samenspraak met projectpartner EBN, om zo aan te sluiten bij hun onderzoek binnen DGE-ROLLOUT en SCAN.

De meetcampagne in Lommel maakt deel uit van het Europees Interreg-project DGE-ROLLOUT, waar tien bedrijven en onderzoeksinstellingen aan deelnemen. Voor het onderzoek in Noord-Limburg dragen ook de provincie Limburg en het klimaatbedrijf Nuhma financieel bij.

Prokectlogo's
Contact:
+32 14 33 56 38