Als onderzoeksorganisatie ontwikkelen we actief nieuwe technologiën om de circulaire economie te helpen realiseren. Daarbij kijken we verder dan de recyclage en het hergebruik van afvalmaterialen. Denk nieuwe businessmodellen, technologieën voor watermanagement, duurzame materialen, digitale toepassingen ... 

Als organisatie zijn we betrokken bij een hele reeks projecten die de transitie naar een circulaire economie ondersteunen en versnellen. Daarbij focussen we niet enkel op Vlaanderen of België. Ook in Europa zetten we actief onze expertise en onderzoeksinfrastructuur in voor projecten rond circulaire economie.

In een circulaire economie creëren bedrijven waarde op een meer duurzame manier dan in een lineaire economie. Dit vraagt een innovatieve kijk op businessmodellen, die zich steeds meer op circulaire strategieën moeten baseren. Bij ons kan je terecht voor advies over circulaire economie. Bedrijven helpen we een circulair businessmodel uit te werken voor hun producten en diensten. Overheden staan we bij met beleidsadvies om de transitie naar een circulaire economie te faciliteren.

Onderzoek op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling is onze kerntaak. Daarom focussen we ons onder andere op de circulaire economie. We doen onderzoek naar duurzamere materialen, betere scheidings- en recyclagetechnieken, watermanagement, duurzame chemische processen ...