De inzichten in vandaag leiden tot concrete oplossingen voor morgen. Gebaseerd op technologische innovaties en expertise, die u als bedrijf helpen bij het verduurzamen van uw productieprocessen. Die u inspireren bij het implementeren van nieuwe business-modellen. Die u als overheid ondersteunen bij het verduurzamen van uw gemeente, stad of regio.

Insecten hebben twee grote voordelen: ze recycleren afval en ze produceren grondstoffen. Bovendien is insecten kweken erg milieuvriendelijk. Insecten stoten weinig CO₂ uit, nemen niet veel plaats in en verbruiken weinig water.

Een groot deel van het energieverbruik in Vlaanderen gaat naar warmte en koeling. Warmtenetten kunnen dat verbruik fors verlagen. VITO/EnergyVille zet sterk in op begeleiding en haalbaarheidsstudies om lokale overheden en ondernemingen over de streep te trekken.

IOI Loders Croklaan, producent van eetbare oliën, bespaart dankzij één membraanproces elk jaar de energieconsumptie van honderd huishoudens. VITO ontwikkelde de technologie en werkte met een internationaal team aan een eerste pilootinstallatie. Vandaag is het keramische membraan klaar voor een brede marktintroductie.

Bij VITO kan je terecht om te laten meten of een product verontreinigende stoffen uitstoot en of het voldoet aan de wettelijke normen.

Hoe kunnen we algen efficiënter, goedkoper en duurzamer produceren, in België? Die vraag is het uitgangspunt van vier Europese projecten waar VITO aan werkt.

De productie van hernieuwbare energie schommelt naargelang de beschikbaarheid van wind, zon … Goede opslagmogelijkheden voor elektriciteit worden cruciaal om vraag en aanbod in balans te houden. Europa wil een trekkende rol spelen in het ontwikkelen van die opslag en kijkt daarvoor ook naar batterijtechnologie.