MicroSync staat voor ‘Nieuwe benaderingen voor de microbiële omzetting van syngas in chemische bouwstenen’. Syngas – een mengsel van CO, CO2 en H2 – wordt geproduceerd door verschillende industrieën of door vergassing van biomassa en kan een nuttige grondstof zijn voor de chemische industrie.

Het MicroSynC-programma heeft tot doel methoden, processen en bioreactoren te ontwikkelen om syngas om te zetten in bruikbare chemische bouwstenen met micro-organismen. VITO is een van de projectdeelnemers.