De productie van hernieuwbare energie schommelt naargelang de beschikbaarheid van wind, zon … Goede opslagmogelijkheden voor elektriciteit worden cruciaal om vraag en aanbod in balans te houden. Europa wil een trekkende rol spelen in het ontwikkelen van die opslag en kijkt daarvoor ook naar batterijtechnologie.

Bestaande en nieuwe opties

Als we de energiedoelstelling van 2050 willen halen, moeten we met z’n allen veel meer hernieuwbare energie gaan gebruiken. Het BATSTORM-project (Battery-based energy storage roadmap) brengt bestaande en toekomstige mogelijkheden van batterijen in kaart en ontwikkelt roadmaps en implementatieplannen. Op basis daarvan kan het Europese beleid een goed onderbouwde strategie kiezen. BATSTORM is geen louter onderzoeksproject maar focust op praktische vragen. Welke technologieën worden al toegepast? Welke diensten kan elektrische opslag bieden? Wat betekent dat voor de Europese industrie? Welke barrières zijn er en waarop moeten we inzetten om positieve evoluties te versnellen? De ontwikkelde lange- en kortetermijnplannen zijn nu ter beschikking van de Europese Commissie.

BATSTORM-project