Gasfermentatie is een technologie die micro-organismen gebruikt om gasvormige grondstoffen zoals koolmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO2), syngas, methaan (CH4) of biogas om te zetten in platformchemicaliën, brandstoffen, polymeren, enz.

In tegenstelling tot traditionele fermentatie berust het bioconversieproces op micro-organismen die koolstofrijke gassen in plaats van suikers of organische stoffen kunnen gebruiken als substraat. Voor bepaalde toepassingen heeft de technologie al een semi-commerciële schaal bereikt.

Jouw voordeel

Bioconversieprocessen hebben een aantal voordelen ten opzichte van chemokatalytische of thermochemische processen voor omzetting van deze koolstofrijke gassen:

 • mildere milieuomstandigheden
 • hogere conversie-efficiëntie
 • hogere productspecificiteit of -selectiviteit
 • lagere gevoeligheid voor variaties in gassamenstelling
 • hogere tolerantie voor onzuiverheden waarvan bekend is dat ze anorganische katalysatoren vergiftigen

Ons aanbod

 • Toegang tot uitrusting en knowhow voor gasfermentatie, met inbegrip van bioprocesontwerp, -engineering en -optimalisatie
 • Toegang tot knowhow over procesintensificatie, meer bepaald over de integratie van bioprocessen met membraanscheidingstechnologie voor de retentie van biokatalysatoren of in-situ productverwijdering
 • Evaluatie van de technische en economische haalbaarheid van verschillende toepassingen in proof-of-concept- en validatiestudies

De VITO uitrusting en expertise voor gasfermentaties zijn interessant voor:

 • bedrijven die hun koolstofrijke uitstoot van gassen willen valoriseren
 • bedrijven die hun (al dan niet genetisch gemodificeerde) micro-organisme wensen te testen in een state-of-the-art gas fermentor
 • technologie-ontwikkelaars of -leveranciers
 • bedrijven die op zoek zijn naar alternatieve grondstoffen

Waarom met VITO samenwerken?

Uitrusting en infrastructuur
 • Gasfermentors (tot 10 L werkvolume) voor gebruik bij atmosferische en verhoogde druk (tot 10 bar), uitgerust met flexibele gastoevoer en online gasanalyse en -controle, en ATEX-conform.
 • Laboratoriumcertificering/-vergunning om te werken met ggo's
Expertise en knowhow
 • Meer dan 10 jaar ervaring met gasfermentatieprocessen, waaronder tests met echte afgassen
 • Ervaring met fermentaties in één en meerdere stappen of fasen (bv. heterotrofe-autotrofe concepten)
 • Knowhow van optimalisatie van mixotrofe processen die de toevoer van een gasvormige C1-grondstof combineren met een organisch cosubstraat
 • Uitgebreide knowhow van ontwerp, engineering, werking en optimalisatie van fermentatieprocessen in batch, fed-batch en continue modus
 • Ruime ervaring met fermentaties en opstellingen, al of niet gekoppeld aan scheidingstechnologie
 • Gefaseerd traject van proof-of-concept naar haalbaarheidsstudies op laboratoriumschaal
 • Ondersteuning voor tests op pilootschaal
 • Technische en economische evaluatie van resultaten
 • Sterk netwerk op het gebied van koolstofopvang en -gebruik

Project BioRECO2VER

Project BioCOnversion

Project MicroSync