Nieuw consortium in Vlaanderen ‘BlueSpace’ als gezonde voedingsbodem om te innoveren met ruimtevaarttechnologie. Ondernemers die willen innoveren met ruimtevaarttechnologie vinden coaching en expertise bij ‘BlueSpace’, het nieuwe consortium van imec, Verhaert en VITO.

Groene ruimte in de stad en op het platteland komt niet alleen het leefmilieu, maar ook de mens ten goede – bijvoorbeeld voor recreatie, waterzuivering of houtproductie. Deze win-winsituatie, voor mens en leefmilieu beter identificeren en beleidsbeslissingen erop afstemmen, lukt met de methodes en tools van VITO.

VITO is de drijvende kracht achter RuimteModel Vlaanderen. Dat simuleert op een ruimtelijke resolutie van 1 ha alle veranderingen in landgebruik in Vlaanderen, ondergebracht in een dertigtal categorieën. Het model simuleert veranderingen tot 2050. Die informatie wordt gebruikt door verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid, en door steden en provincies.

De gemiddelde luchtkwaliteit in Vlaanderen is er de laatste jaren sterk op vooruitgegaan. Dat is te danken aan doorgedreven maatregelen van de Vlaamse regering. Met luchtkwaliteitsmetingen en modelberekeningen levert VITO beleidsmakers de juiste wetenschappelijke tools.

Het Vlaamse Energieagentschap (VEA) ontwikkelde de zonnekaart in samenwerking met VITO en Informatie Vlaanderen. Op basis van het Grootschalig Referentiebestand kennen we de locaties van alle huizen in Vlaanderen. Van februari 2013 tot en met maart 2015 werden verschillende vluchten georganiseerd met laseropnameapparatuur om de hoogte van alle gebouwen en andere landschapselementen op te meten. Op basis van die informatie, gekoppeld aan metingen van het KMI, werd de jaarlijkse zoninstraling voor elk dak gemodelleerd.”

Van Vlaanderen en de Vlaamse havens een draaischijf maken voor materialenstromen en recyclageactiviteiten. Dat is het doel van Flanders Recycling Hub, een initiatief van het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL), dat daarvoor samenwerkt met de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en VITO. In het kader van het project slaan 27 Vlaamse bedrijven de handen in elkaar om Vlaanderen te positioneren als wereldspeler in de verwerking van afval- en materialenstromen.