Sinds de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in december 2015, kunnen landen niet meer vrijblijvend broeikasgassen in de atmosfeer blijven uitstoten. Het historische akkoord mag dan niet strikt bindend zijn, voor lidstaten van de Europese Unie is het dat in werkelijkheid wél. Begin 2018 stuurde de Europese Commissie immers de zogenaamde effort sharing regulation uit. Die legt bindende doelstellingen op voor broeikasgasuitstoot, die de lidstaten moeten behalen tegen 2030.

Epoc 2030-2050

Bregilab