Carwash De Wasstraat in Herent liet VITO in 2014 een gedetailleerde wateraudit uitvoeren, die leidde tot de bouw van een nieuwe waterzuivering met maar liefst 90% waterhergebruik. In 2018 is de installatie uitgebreid met digitale debietmeters en een online platform voor de verwerking en interpretatie van de waterdata.

De droge en hete zomers van 2018 en 2019 zetten de waterschaarste in onze contreien extra in de verf, onder meer door het verbod op sproeien en oppompen. Die maatregelen zijn nuttig op korte termijn, maar er is uiteraard meer nodig om het probleem op lange termijn op te lossen.

Het onderzoeksteam Water van VITO begeleidt bedrijven al jaren lang naar een optimaal waterverbruik en –(her)gebruik, met oog voor de economische en technologische impact van de maatregelen. In het huidige Water Management 4.0 zetten de onderzoekers online sensoren, real-time management en een online waterdashboard in voor een optimale proactieve benadering bij grote waterverbruikers. Een carwash is daar een mooi voorbeeld van.

Carwash De Wasstraat in Herent (Vlaams-Brabant) vroeg VITO in 2014 een waterstudie uit te voeren. Een gedetailleerde wateraudit leidde tot de bouw van een nieuwe waterzuivering met maar liefst 90% waterhergebruik. Vorig jaar werd de installatie uitgebreid met digitale debietmeters en een online platform voor de verwerking en interpretatie van de waterdata. Het real-time waterportaal, ontwikkeld door IT-partner Calculus, biedt De Wasstraat een helder inzicht in de verschillende waterverbruiken, een solide basis voor verdere optimalisaties en de mogelijkheid om te besparen op tijd voor manuele dataverwerking.

Contact:
+32 14 33 69 39