De digitalisering sijpelt ook in het wateronderzoek door. Slimme meet- en monitoringsystemen en doorgedreven data-analyse maken een efficiënter waterverbruik mogelijk.  

Water-wise Society

Water beïnvloedt alle aspecten van onze maatschappij. Een ‘waterwijze’ samenleving komt het best tot stand via een geïntegreerde aanpak, waarbij landbouw, industrie en steden zowel apart als samen maatregelen treffen. In het co-creatietraject ‘Water-wise Society’ werkt VITO samen met watertechnologen, Internet of Things-specialisten, architecten, stadsontwikkelaars, landbouwers ... Samen zoeken we slimme upgrades en businesskansen binnen de waternetwerken. VITO biedt onder meer expertise aan in monitoringssystemen, dataverwerking, watermanagement, adaptieve maatregelen en het modelleren van (grond)waterstromen.

Een waterwijze stad

Extreme weersomstandigheden vragen aanpassingen aan het waterbeleid in steden. Om te weten welke aanpassingen het meest nodig zijn, zijn praktische tools beschikbaar die de stedelijke waterketen opsplitsen in verschillende aspecten. Op basis daarvan kunnen lokale overheden hun beleid bijsturen.

Een waterwijs bedrijf

Mini-sensoren, datacommunicatie en -verwerking, het kan vandaag allemaal slimmer en sneller! De eerder reactieve opvolging van waterverbruik en -kwaliteit kan omgezet worden naar een proactieve benadering. Implementatie van een online waterdashboard met een slimme en heldere visualisatie, op basis van debietmeters met real time data uitwisseling en online sensoren, levert tal van voordelen voor u bedrijf.

Wereldwijd bekijken

Tegen 2030 zal bijna de helft van de wereldbevolking met waterproblemen kampen. Om die mondiale watercrisis tegen te gaan, moeten we zowel aandacht hebben voor ons lokale verbruik als voor het water dat andere landen verbruiken om goederen en diensten voor ons te produceren. Project W (Wereldwijs met Water) van VITO/Vlakwa streeft naar een verantwoord watergebruik in vijf Vlaamse gemeenten. Het initiatief zal onder meer de sanitaire infrastructuur in de betreffende gemeenten en scholen doorlichten en voorstellen uitwerken om die te optimaliseren. De doorlichting wordt het startpunt voor een uitgebreide sensibiliseringscampagne.