Volgens de EU-richtlijn over luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa moeten lidstaten de luchtkwaliteit in hun land beoordelen. Vervolgens moeten ze hun burgers hierover informeren. Deze informatie kan verzameld worden op basis van metingen en of modellen.

Meten of modelleren?

Om luchtverontreiniging aan te pakken, is het belangrijk om de huidige situatie in detail in beeld te brengen. Pas dan kunnen efficiënte en effectieve maatregelen worden ingezet.

Op basis van meetgegevens uit vaste meetstations en de kennis van de verschillende emissiebronnen in de regio, zet VITO het ATMO-Street model in om een gedetailleerd beeld te verkrijgen van de luchtkwaliteit van de regionale schaal tot op straatniveau. In aanvulling op deze gemodelleerde kaarten, kan het nuttig zijn om voor bepaalde stoffen of complexe situaties specifieke meetcampagnes op te zetten. Deze aanpak laat toe om een nog beter beeld te krijgen van de actuele luchtkwaliteitsproblematiek.

Onze oplossingen

ATMO-Street

AirQmap

OPAQ is een betaalbaar, betrouwbaar en operationeel voorspellings- en mappingsysteem voor luchtkwaliteit dat regio's en steden in staat stelt realtime luchtkwaliteitsinformatie te verstrekken en hun burgers adequaat te waarschuwen voor perioden van hoge vervuiling.