Luchtvervuiling is wereldwijd nog altijd een belangrijke bedreiging voor de gezondheid van miljoenen mensen. Vooral voor zij die in drukbevolkte stedelijke agglomeraties wonen. Om het probleem aan te pakken zijn tools nodig die de luchtvervuiling tot op straatniveau kunnen opsporen. Zodat beleidsmakers goed geïnformeerde belissingen kunnen nemen bij het opstelllen van hun actieplannen. Het VITO ATMOSYS luchtkwaliteit management systeem ondersteunt overheden en bedrijven bij het in kaart brengen van de luchtkwaliteit en helpt hen actieplannen opstellen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Onze oplossingen

ATMOSYS bestaat uit een reeks softwaretools voor het beheer van de luchtkwaliteit en web-apps die speciaal zijn ontwikkeld om de implementatie van luchtkwaliteitswetgeving en -beleid op regionale en stedelijke schaal te ondersteunen. ATMOSYS biedt kostenefficiënte gebruiksvriendelijke tools voor het voorspellen en het in kaart brengen van de luchtkwaliteit met een hoge ruimtelijke resolutie en het ondersteunen van beslissingen over waar, wanneer en welke acties moeten worden ondernomen om de luchtkwaliteit te verbeteren (planning).

VITO heeft een sterke track record in het gebruik van microschaal modellen gebaseerd op Computational Fluid Dynamics (CFD) voor het bestuderen van zeer lokale maatregelen (schermen, vegetatie-elementen, bouwconfiguraties, ...) op de luchtkwaliteit