Conceptafbeelding van het hoofdthema Energie

Energie

De nood aan hernieuwbare energie neemt elke dag toe. VITO en EnergyVille voeren onderzoek naar 2 cruciale technologische doorbraken in die materie: de opslag van elektriciteit en de optimalisatie van thermische energiesystemen.

Opslag van elektriciteit

Het VITO en EnergyVille-onderzoek (video in nieuw venster) focust zich op de interface tussen batterij- en energievoorziening. Onze systemen verhogen de maximale laadcapaciteit en de veiligheid van batterijen, terwijl ze ook de totale kosten van opslag drukken. We integreren eveneens batterijen in andere energiesystemen. Dat onderzoek gaat concreet naar het laden van elektrische voertuigen en daarnaast de recuperatie in stations van energie van remmende treinen.

VITO plant ook onderzoek naar lange-termijnoplossingen voor de opslag van hernieuwbare elektriciteit in combinatie met hergebruik van CO2 in chemische processen.

Optimalisatie van thermische energiesystemen

Slimme warmtenetten combineren korte- en langetermijnopslag van energie én reageren met andere energienetwerken (elektriciteit en gas) en hernieuwbare energiebronnen, waaronder ook geothermische energie.

VITO zoomt in op de opslagconcepten voor thermische energie en conversietechnologieën. In het bijzonder ontwikkelen we:

 • intelligente substations die de brug slaan tussen het netwerk en de consument;
 • controlesystemen en softwareoplossingen die de kostenefficiëntie van de thermische energievoorzieningen vergroten;
 • systemen voor het gebruik van restwarmte.

EnergyVille

VITO onderzoekt die domeinen niet alleen. We maken deel uit van EnergyVille, een Europees onderzoekscentrum waarbinnen we onze krachten bundelen met die van de KULeuven en Imec. Samen ontwikkelen we innovaties voor de energievoorziening van de toekomst en ondersteunen we beleidsmakers en bedrijven, die met deze innovaties aan de slag gaan.

Onze onderzoeksdomeinen:

 • Opslag van elektriciteit.
 • Optimalisatie van thermische energiesystemen.
 • Analyse van energiesystemen – Welke transities vinden plaats in de energievoorziening, welke technologische innovaties zijn nodig en via welke weg kunnen ze geïmplementeerd worden?
 • Interoperabiliteit – Hoe werken onze technologieën samen met andere onderdelen van de energievoorziening? Hoe kunnen zogenaamde virtuele elektriciteitscentrales gebruikt worden om de balans te vinden tussen de vraag en het aanbod van elektriciteit?
 • Living Labs – Prototypes van de bovenvermelde technologieën worden getest in real life situaties. Wat is de rol van de consument en andere betrokken partijen? Hoe doeltreffend zijn deze technologieën in een reële context, zoals een stadswijk en hoe performant zijn ze?
 • Smart energy stadsplanning – We helpen lokale overheden en projectontwikkelaars met deskundig advies om verschillende aspecten van energie (efficiëntie, implementatie van hernieuwbare energie, opslag) te integreren in hun plannen voor stadsontwikkeling, van een enkel gebouw tot de hele stad. Hoe kan de kwaliteit van deze projecten gegarandeerd en het technologische risico beperkt worden?
 • Energiebeleid en -strategie – Beleidsmakers hebben nood aan de evaluatie van de impact van bestaande en van nieuwe beleidsmaatregelen. Bedrijven en hun federaties willen begrijpen hoe de energiemarkt evolueert en hoe hun concurrentiepositie wordt beïnvloed.
 • Geothermische oplossingen – VITO levert diensten die bijdragen tot de beperking van risico’s voor geothermische projectontwikkelaars: geofysische verkenning, reservoirmodellering, ontwerp van boorputten en projectmanagement.
+32 14 33 58 15
+32 14 33 58 21