Artificiële intelligentie kan ons op ontzettend veel manieren helpen om de wereld een beetje beter te maken. Bart Elen, deep learning-onderzoeker bij VITO, legt uit wat artificiële intelligentie eigenlijk is, hoe het werkt en hoe we het vandaag al gebruik bij VITO voor tal van toepassingen. Van het automatisch sorteren van batterijen tot het vroegtijdig opsporen van oogziektes als diabetische retinopathie en glaucoma.

Bart Elen, VITO-expert in deep learning, spreekt over artificiële intelligentie in beeldverwerking.

Wat is een neuraal netwerk? Hoe ontvangen en versturen neuronen signalen? Hoe verloopt beeldverwerking in AI? Bart legt uit in welke onderzoeken en technologieën VITO AI gebruikt:

  • Hoe kijk je in batterijen en zie je een verschil in de binnenkant van batterijen? Zo kan AI snel en efficiënt grondstoffen herkennen die hergebruikt kunnen worden.
  • AI in aardobservatie: vanuit de ruimte kunnen we de aarde observeren:
    • Welke Vlaamse daken bestaan uit asbest?
    • Hoe brengen we Vlaamse ontbossing in kaart?
    • En wat is de status van een landbouwveld? Er kan uit de lucht gekeken worden naar bv. appelteelt, welke boom ziek is. Zo kan de landbouwer snel ingrijpen.
  • Medische analyse voor oogziekten, bv. glaucoma.